Wij zijn ... een onafhankelijk en zelfstandige (programma-, interim- en project)management- en adviesbureau, gestoeld huisvesting, op energie en techniek, voor begeleiding op het gebied van organisatorische en projectmatige vraagstukken rondom duurzaam besparen, exploiteren, vastgoed en assetmanagement.

Wij willen ... samen met u kijken naar de gebruiksbehoefte, de gewenste kwaliteit en bijbehorende risico’s en zoeken passende, kosteneffectieve oplossingen. U kunt ons zien als regisseur, waarbij de klant en het resultaat centraal staan.

Organisaties volgen en ontzorgen op hun ontwikkeling, vernieuwing, optimalisatieprogramma's en aanpassingen. Verantwoord duurzaam omgaan met onze leefomgeving en een hoogwaardig efficiënte dienst leveren, danwel het uitvoeren van technische programma's ter verwezenlijking van klantvraagstukken.

 

Wij leveren ... innovatieve en hoogwaardige specialistische diensten voor het herontwikkelen/herbestemmen, modificeren of optimaliseren van vastgoed.

Hierdoor streven wij uiteindelijk een risicoloos, efficiënt en duurzame exploitatie na.

 

Typering van de organisatie ...
Creatieve ondernemende organisatie die ambitieus, oplossingsgericht, leergierig is en een groot doorzettingsvermogen heeft. Ervaring in klantfocus, strategie, management en techniek. Sensitief, pragmatisch en oplossingsgericht ten aanzien vraagstukken en organisatie.
In bezit van een oprechte open no nonsense cultuur, waarbij het prettig en goed samenwerken is.
Dit alles resulteert in een prettige duurzame samenwerking en een positief rendement en winstgevendheid voor klant en organisatie.

 

Visie op duurzaamheid ...
Duurzaamheid gaat over een veilig klimaat, een gezond milieu, beïnvloedbare exploitatie en energiestromen, CO2 neutraal en vooral een gebalanceerde verhouding tussen de natuur, de mens en haar omgeving. Altijd op zoek naar de optimale voortgang en beleving van de gebouwde omgeving met daarbij een comfortabele en gezonde leef-/werkomgeving.
Door continu te werken aan de mogelijkheden en oplossingen worden maatschappelijke en organisatie vraagstukken beantwoord en het milieu binnen het leefgebied naar een optimaal veilige neutrale toestand ontwikkeld.